Nekrolog-Ansgar-Torvik

Nekrolog

Ansgar Torvik

Professor dr.med. Ansgar Torvik døde 18. august 94 år gammel.  Han var den siste gjenlevende av en gruppe markante personligheter som preget norsk medisin i mange år med rivende utvikling i fag og teknologi.

Ansgar Torvik var født på Lesja 9. juni 1925.  Etter eksamen artium i Molde 1945 og medisinsk embetseksamen i 1951 i Oslo, fulgte utdanning ved kirurgisk avdeling B ved Rikshospitalet og nevrologisk avdeling ved Drammen sykehus.

Han ble tidlig fanget inn til en vitenskapelig utdanning i det dynamiske og internasjonale forskningsmiljøet ved Anatomisk institutt, Universitetet i Oslo(UiO).  Her var han engasjert i undervisning og nevroanatomisk forskning i årene 1953-55, og tok den medisinske doktorgrad i 1958 på en kartlegging av ansiktets følenerver og deres forbindelser i hjernestammen.

Torviks livsverk startet med neuroanatomisk forskning som han fikk Voss legat for i 1958. Deretter ville han fortsette i klinisk nevropatologi.   Med karakteristisk grundighet forberedte han seg til dette gjennom klinisk utdannelse i nevrokirurgi ved avdelinger i Sverige og Ullevål sykehus, før han startet i det nevropatologiske fagfeltet. Etter 2 år ved Patologisk Anatomisk Laboratorium ved Ullevål sykehus, fulgte 2 år som research fellow ved Massachusetts General Hospital og Harvard Medical School, Boston, USA (Rockefeller).  Deretter ble han ansatt som ass. overlege ved Patologisk Anatomisk Laboratorium, Ullevål sykehus, fra 1963.  Han var dosent i nevropatologi ved UiO, i årene 1964-71 og professor fra 1972.

Torvik var meget aktiv i undervisning og forskning, og derfor velkjent og respektert av alle som arbeidet i nevrofagene. Han var medlem av Det Norske Vitenskapsakademi, flere nasjonale/ internasjonale tidsskriftkomiteer i tillegg styrer og komiteer ved Det medisinske fakultet, UiO.  Da Skandinavisk Nevropatologisk Forening arrangerte verdenskongress i Stockholm 1986, var han den selvskrevne formann i programkomiteen.  Han var veileder for en rekke doktorgradskandidater og en av dem ble senere rektor ved UiO.

Som person var Ansgar Torvik helstøpt, noe reservert, alltid saklig og grundig.  Som venn var han imøtekommende og trofast.  Han var en familiemann, og det var alltid hyggelig å komme på besøk i det vakre hjemmet i Grinda på Nordberg, som han delte med sin kone Bjørg (Tull) og døtrene Anne, Beate og Camilla,

Det medisinske miljø i Norge har ved Ansgar Torviks død mistet en nestor. Venner og kolleger deler savnet og sorgen ved hans bortgang.

Kari Skullerud

Eivinn Hauglie-Hanssen